Solidne wykonanie

Solidne wykonanie

jakość jest priorytetem

Wieloletnie doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie

pewna jakość

Dobry materiał

Dobry materiał

idealne wykonanie

Certyfikaty

SLV spawanie konstrukcji stalowych

ZWM CARBONEX w 2005 roku otrzymał Certyfikaty Zgodności na typoszeregi produkowanych noży kombajnowych styczno-obrotowych.

PN-EN ISO 3834-2:2005

W 2010 roku firma wdrożyła w swoim oddziale konstrukcji spawanych system jakości w spawalnictwie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2005. Oznacza to, że certyfikację przeszliśmy według normy zawierającej pełne wymagania jakości.

WPQR dopuszczenia technologii spawania

Posiadamy dopuszczenia technologii spawania WPQR wydane przez jednostkę notyfikowaną DNV dla różnych gatunków stali.

Badania iskrobezpieczeństwa

W 2006 roku firma otrzymała pozytywną opinię w zakresie bezpieczeństwa przed iskrzeniem mechanicznym produkowanych noży kombajnowych styczno-obrotowych.

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego

W 2005 roku ZWM CARBONEX zdobył zastrzeżenie wzoru przemysłowego noża kombajnowego styczno-obrotowego z przesuniętym drugim stopniem typu CX-18/30/38/60/165/ZH.

Certyfikat B

W 2011 roku ZWM CARBONEX uzyskał prawo do oznaczania swoich wyrobów znakiem bezpieczeństwa B

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Certyfikat wydany został przez jednostkę certyfikującą TUV Rheinland co oznacza, że spełniamy wymagania odnośnie jakości i nadzoru spawalniczego do prowadzenia prac w zakresie spawania konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 i EXC3 wg normy PN EN 1090-1. Świadectwo tego typu jest obowiązkowym dokumentem dla zakładów dostarczających spawane konstrukcje stalowe zgodnie z normą budowlaną PN EN 1090.

EN 15085-2 CL1 spawanie pojazdów szynowych

W 2017 roku w oddziale konstrukcji spawanych w Ozimku wdrożono kolejny system jakości w spawalnictwie zgodnie z normą DIN EN 15085-2 dotyczącą spawania pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych. W wyniku zgodności wdrożenia z normą uzyskaliśmy poziom certyfikacji CL1.

ISO 9001:2015

W 2018 roku firma wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015.

Katalog produktów

Masz pytania?

+48 32 478 10 00
Zapoznaj się z pełną treścią naszej polityki dotyczącej ochrony danych osobowych: RODO