Solidne wykonanie

Solidne wykonanie

jakość jest priorytetem

Wieloletnie doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie

pewna jakość

Dobry materiał

Dobry materiał

idealne wykonanie

Certyfikaty

SLV spawanie konstrukcji stalowych

ZWM CARBONEX w 2005 roku otrzymał Certyfikaty Zgodności na typoszeregi produkowanych noży kombajnowych styczno-obrotowych.

ISO 9001:2008

W 2009 roku firma wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008.

WPQR dopuszczenia technologii spawania

Posiadamy dopuszczenia technologii spawania WPQR wydane przez jednostkę notyfikowaną DNV dla różnych gatunków stali.

Badania iskrobezpieczeństwa

W 2006 roku firma otrzymała pozytywną opinię w zakresie bezpieczeństwa przed iskrzeniem mechanicznym produkowanych noży kombajnowych styczno-obrotowych.

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego

W 2005 roku ZWM CARBONEX zdobył zastrzeżenie wzoru przemysłowego noża kombajnowego styczno-obrotowego z przesuniętym drugim stopniem typu CX-18/30/38/60/165/ZH.

Certyfikat B

W 2011 roku ZWM CARBONEX uzyskał prawo do oznaczania swoich wyrobów znakiem bezpieczeństwa B

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Certyfikat wydany został przez jednostkę certyfikującą TUV Rheinland co oznacza, że spełniamy wymagania odnośnie jakości i nadzoru spawalniczego do prowadzenia prac w zakresie spawania konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 i EXC3 wg normy PN EN 1090-1. Świadectwo tego typu jest obowiązkowym dokumentem dla zakładów dostarczających spawane konstrukcje stalowe zgodnie z normą budowlaną PN EN 1090.

EN 15085-2 CL1 spawanie pojazdów szynowych

W 2017 roku w oddziale konstrukcji spawanych w Ozimku wdrożono kolejny system jakości w spawalnictwie zgodnie z normą DIN EN 15085-2 dotyczącą spawania pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych. W wyniku zgodności wdrożenia z normą uzyskaliśmy poziom certyfikacji CL1.

Katalog produktów

Masz pytania?

+48 32 478 10 00
Zapoznaj się z pełną treścią naszej polityki dotyczącej ochrony danych osobowych: RODO