Solidne wykonanie

Solidne wykonanie

jakość jest priorytetem

Wieloletnie doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie

pewna jakość

Dobry materiał

Dobry materiał

idealne wykonanie

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 


„Komercjalizacja innowacyjnego na skalę światową noża styczno-obrotowego do maszyn górniczych poprzez zakup specjalistycznych środków trwałych źródłem długofalowej konkurencyjności ZWM CARBONEX”.

 

Nazwa Beneficjenta: Dariusz Przestrzelski Zakład Wyrobów Metalowych „CARBONEX”

Wartość projektu: 314 028,84 zł

Wartość dofinansowania: 127 654,00 zł

 

W wyniku realizacji projektu firma opracowała i wdrożyła do produkcji nowy, innowacyjny produkt
– nóż styczno-obrotowy do maszyn górniczych.


„Rozbudowa ZWM CARBONEX prowadząca do wprowadzenia na rynek innowacyjnego zespołuskrawającego czerpaka koparki czerpakowej źródłem przewagi konkurencyjnej firmy”.

 

Nazwa Beneficjenta: Dariusz Przestrzelski Zakład Wyrobów Metalowych „CARBONEX”

Wartość projektu: 747 791,98 zł

Wartość dofinansowania: 303 919,68 zł

 

W wyniku realizacji projektu firma opracowała i wdrożyła do produkcji nowy, innowacyjny produkt
– zespół skrawający czerpaka koparki czerpakowej. 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Powrót do aktualności

Katalog produktów

Masz pytania?

+48 32 478 10 00
Zapoznaj się z pełną treścią naszej polityki dotyczącej ochrony danych osobowych: RODO